Samen verslaan we de bookmakers!

Algemene Voorwaarden DailyOdds

 • Registreer slechts 1 account.
 • Vul altijd correcte gegevens in, als hiernaar wordt gevraagd.
 • Het doelbewust kwetsen en/of beledigen van andere gebruikers is niet toegestaan. Behandel elkaar met respect. Hierbij horen dus geen racistische, uitlokkende of discriminerende uitlatingen.
 • Let op je taalgebruik; schelden met ziektes is ten strengste verboden.
 • Respecteer de privacy van anderen en noem of deel nooit de ‘echte’ gegevens van de leden.
 • Het linken van (kinder)pornografisch materiaal is ten strengste verboden.
 • Gebruik geen Proxy/VPN-dienst op 
 • Het delen van live-streams of het vragen naar is verboden.
 • Criminele/ illegale activiteiten van welke aard dan ook dienen niet op de website besproken of gedeeld te worden.
 • Reclame maken voor casino of casino gerelateerde onderwerpen of promotie is niet toegestaan.
 • Geef nooit informatie door over zogenaamde ‘gefixte’ wedstrijden.
 • Het is niet toegestaan om weddenschappen te verkopen aan andere leden van deze website.
 • Het promoten van eigen websites en/of acties is verboden.
 • Ook het promoten van Facebook en/of Whatsapp groepen is verboden.